Barselsvikar til juridisk team i HR og Jura

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Tønder Kommunes HR og Jura afdeling er i lykkelige omstændigheder. Således går vores ene jurist med ansvar for områderne Arbejdsmarked, Pleje & Omsorg samt Voksen Socialområdet på barsel til foråret.

Vi har derfor brug for dig til at springe til som barselsvikar og være en del af det juridiske team, der arbejder tværfagligt og rådgiver på alle niveauer i en spændende kommunal organisation.

I forhold til det løbende sagsflow i afdelingen forventer vi af dig, at du efter kort oplæring vil være i stand til selvstændigt at varetage den juridiske rådgivning indenfor din opgaveportefølje.

Om stillingen

Du bliver del af et seriøst arbejdende juridisk team med godt humør, som dagligt betjener det politiske niveau, direktionen og stabene samt fagforvaltningerne. 

Du skal være med til at se mulighederne i stedet for begrænsningerne – identificere og vurdere de juridiske udfordringer og risici i en mangfoldig politisk organisation. Du skal være med til at kvalificere sagsbehandlingen og beslutningsprocesserne, samt medvirke til at udvikle dine kollegaer på tværs af organisationen med nyeste juridiske viden.

Du bliver del af et team, som dækker alle de juridiske udfordringer en moderne organisation som Tønder Kommune stilles overfor. Dine primære arbejdsområder vil være inden for det socialretlige og beskæftigelsesretlige område, men du indgår aktivt i teamets øvrige opgaver for stabene, direktionen og det politiske niveau. Blandt andet klagesager, erstatningssager, udbudsret, personalejura, kontrakter, styrelseslov osv. Derudover varetager vi den koordinerende funktion i forhold til professionelle samarbejdsparter ved retssager m.v.

Du får i stillingen en enormt afvekslende hverdag, da der løbende kommer mange forskelligartede opgaver ind, så det bliver bestemt aldrig kedeligt.

Dit faste arbejdssted bliver i Tønder.

Om kvalifikationerne

  • Du er naturligvis jurist.
  • Du er udadvendt og kan begå dig på flere niveauer.
  • Du tager ansvar og kan varetage dine opgaver selvstændigt.
  • Du er god til at formidle kompleks jura på en let forståelig måde.
  • Du er i stand til at omsætte teoretisk jura til praktisk virkelighed.
  • Du er teamplayer.
  • Du ser muligheder fremfor begrænsninger.
  • Du har et godt humør.
  • Du er opsøgende.

Det faglige miljø

Vi tror på, at vi opnår den optimale juridiske indsats ved at skabe sammenhæng mellem et stærkt juridisk fagligt miljø og indsigt i fagforvaltningernes forskellige problemstillinger og fagområder.

Hos os har vi god adgang til juridiske informationer og mulighed for daglig juridisk sparring. Foruden den interne sparring deltager vi i flere juridiske netværk. Kvaliteten i den fagspecifikke opgaveløsning sikrer vi ved høj grad af tilgængelighed. Blandt andet deltager vi løbende i møder med fagforvaltningerne, ligesom vi forsøger at højne specialiseringsgraden ved faglig deling af opgaverne.

Lidt om de overordnede rammer

Det juridiske team er en del af HR og Jura, som består af 15 medarbejdere. Her vil du indgå i et fagligt fællesskab sammen med to øvrige jurister. Det er et overordnet mål, at den juridiske indsats i Tønder Kommune virker forebyggende. Ikke alene ved tidlig inddragelse i konkrete højrisikoprojekter, men også ved iværksættelse af compliance initiativer på udvalgte områder. 

Hos os definerer vi de konkrete juridiske indsatsområder i dialog med direktionen eller den faglige ledelse og på baggrund af en række risikoparametre. Vi træffer i samarbejde med direktionen beslutning om, hvordan de håndteres. Det er en løbende proces, som vi følger op med evalueringer og nye indsatsområder.

Internt i juridisk kontor

Vi har tre hovedmålsætninger for vores egen sagsbehandling. Det er mål om tilgængelighed, om kvalitet i opgaveløsningen og om helhedstænkning.

Vi vægter det udadvendte og opsøgende juridiske arbejde højt, og fungerer som sparringspartner på alle niveauer i organisationen.

Vi har højt til loftet, plads til personlig og faglig udvikling og et rigtig godt arbejdsmiljø.

Tiltrædelse og varighed

Du kan tiltræde snarest muligt og gerne den 1. marts 2024. Vikariatet er tidsbegrænset og løber frem til 1. marts 2025. Vi tilbyder en stilling med et timeantal mellem 30 og 37 timer pr. uge - alt efter ønske.

Hvis vi er noget for dig, så ser vi frem til at få din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 14. januar 2024 og vi forventer at holde samtaler i uge 4. 

Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Kirsten Müller, på telefon 21 44 40 81 / e-mail kirmu@toender.dk eller til jurist Tine Jürgensen Muus på telefon 21 27 11 74 / e-mail tinjmu@toender.dk.

Du søger stillingen ved at sende ansøgning, CV og anden dokumentation elektronisk via ansøgningslinket. Du modtager en kvittering for ansøgningen, men vær opmærksom på, at kvitteringen og en eventuel invitation til samtale kan ende i dit spamfilter.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Tønder Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Tønder Kommune, Wegners Plads 2, 6270 Tønder

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 14-01-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5952405

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet