Tønder Kommune, politiet og Bo trygt går sammen om at forebygge indbrud i kommunen

Profilbillede
dato

En fælles indsats med borgerne i centrum skal øge trygheden og bringe antallet af indbrud i private boliger yderligere ned

partner3

Politidirektør Frits Kjeldsen og borgmester Jørgen Popp Petersen underskriver partnerskabsaftale

Tønder Kommune, Syd- og Sønderjyllands Politi og Bo trygt indgik i dag en partnerskabsaftale med fokus på at øge trygheden blandt borgerne i Tønder Kommune og bringe antallet af indbrud i private boliger i kommunen endnu længere ned, ligesom der bliver sat fokus på at styrke nabofællesskaber om forebyggelse af indbrud .

Jeg er glad for, at vi har indgået dette samarbejde med politiet og Bo trygt. Det er meget ubehageligt for dem, der oplever indbrud i deres hjem, så derfor er det rigtig godt, at vi sammen arbejder på at få indbrudstallet ned. At vi nu har et formaliseret samarbejde omkring det betyder, at vi kan bruge hinandens kompetencer og viden med at komme i mål med, at færre skal opleve indbrud”, siger Tønders borgmester Jørgen Popp Petersen.

 

De seneste fem år er antallet af indbrud i private beboelser i Tønder Kommune faldet fra 167 indbrud i 2018 til 88 indbrud i 2022. Det er et fald på 47 procent.

 

Udviklingen i indbrudstallene har været positiv i Tønder Kommune indtil 2022, men vi vil meget gerne have antallet af indbrud endnu længere ned. Vi gør som politi, hvad vi kan for at efterforske, anholde gerningspersoner og få dem dømt ved en domstol, men vi er afhængige af borgernes engagement, hvis vi skal fortsætte den positive udvikling, siger politidirektør Frits Kjeldsen fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

 

Borgerne er derfor vigtige i det nye partnerskab. Det nye partnerskab skal inspirere kommunens indbyggere til at sikre deres boliger bedre mod indbrud og til at gå sammen i deres lokalområde ved hjælp af Nabohjælper-ordningen, hvor naboer hjælper hinanden med at forebygge indbrud. Nabohjælp er veldokumenteret til at forebygge indbrud. Læs mere om ordningen her: https://nabohjaelp.botrygt.dk/


TrygFonden og Realdania står bag Bo trygt sammen med Bolius og Det Kriminalpræventive Råd.

Fakta:

De konkrete mål med samarbejdet er:

- at reducere antallet af indbrud med 50 procent i løbet af en femårig periode

- at styrke nabofællesskabet i eksisterende sammenhænge med henblik på at forebygge indbrud

- at øge trygheden og mindske bekymringen for indbrud i lokalområdet

Læs mere om Bo trygt: https://botrygt.dk/

 

partnerskab1

 

Denne artikel er skrevet af Martin Johannes Madsen og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder Syd- og Sønderjyllands Politi.
Kilde: Syd- og Sønderjyllands Politi